Specializované kurzy pro všechny nastávající maminky jsou tu!


Už se nemůžete doÄkat dne, kdy z vás koneÄnÄ› bude maminka? TÄ›hotenství si užíváte až na nÄ›jaké potíže, kterými si musí projít každá nastávající maminka? PÅ™esto byste ale chtÄ›la nÄ›které tyto mírné obtíže zmírnit? Pak se obraÅ¥te na profesionální kurzy, díky kterým zaruÄenÄ› vyÅ™ešíte vÅ¡echny problémy, se kterými se v tÄ›hotenství setkáte. Například pÅ™edporodní příprava od Dea Madre s. r. o. je tu pro ty maminky, které se chtÄ›jí lepším způsobem pÅ™ipravit na porod, aby byl co nejménÄ› bolestný.

Prožijte své tÄ›hotenství bez zbyteÄných obtíží!

Také jste zjistila, že jste opÄ›t tÄ›hotná? Plánujete, že toto tÄ›hotenství si užijete daleko více? Bohužel vás ale jako už v pÅ™edchozím tÄ›hotenství opÄ›t potkali ty nepříjemné bolesti zad, nohou a dalších partií? Snažíte se proto vyhledat odbornou pomoc, která by vám pomohla ty nepříjemné bolesti o trochu zmírnit? Využijte proto služeb a kurzů specialistů z Dea Madre s. r. o. Do jejich nabídky služeb patří kromÄ› různých cviÄení i pÅ™edporodní příprava pro hladký průbÄ›h tÄ›hotenství i porodu.

Posted in Nezařazené