Učí učitelé na školách dobře IT?

Je spousta dětí, které se rozhodnou jít studovat IT, ale mohou mít pocit, že učitelé něco takového nevysvětlují příliš dobře a to například z toho důvodu, že nejen daný student má pocit, že učivu nerozumí. Pokud danému učivu nerozumí celá třída, rozhodně nebude chyba ve studentech ale ve vyučujícím, protože neumí informace podat tak, aby se je studenti mohli zapsat a také zapamatovat. Takoví učitelé jsou nejhorší, protože člověk může mít s daným předmětem velký problém a bude doufat, že to nějakým způsobem zvládne, ale nebude to snadné.

Je mnoho studentů, kteří se ve škole snaží zapsat všechny informace, které slyší a doma se je poté snaží pochopit nebo si najít na internetu dané téma a studovat z internetu. Je také možné, že právě díky internetu daný student učivo konečně pochopí, ale musí se jej doučit sám, protože učitel není schopen vše vysvětlovat tak, jak je to potřeba.

počítač a telefon

Věřte, že jsou vyučující, kterým je jedno, jestli žáci daný výklad pochopí nebo ne. Pokud jsou upozorněni na to, jestli by mohli svůj výklad více rozvést nebo některé věci dovysvětlit, daný vyučující s tím má problém a místo toho, aby výklad dovysvětlil, pokračuje k dalšímu tématu.

Jestliže se ale k něčemu takovému staví tímto způsobem učitel IT, je jasné, že studenti z něčeho takového nebudou mít radost, protože potřebují, aby každá látka byla vysvětlena co nejvíce do podrobna, aby daný student věděl, jak s čím pracovat, co děla v případě, že se vyskytne nějaký problém apod. Pokud studentům není něco takového dostatečně vysvětleno, opravdu mohou mít problém dané věci poté sami vyřešit, jelikož nebudou vědět, jak na to.

telefon na stole

Něco takového ale začínají dělat vyučující i na jiných školách a ani to nemusí být obor IT. Něco takového ale není dobré, protože studenti pak mohou mít sami ze sebe špatný pocit a to i přesto, že něco takového není vůbec jejich chyba.

Posted in IT

Záliba v IT

Bavila vás nikdy informační technologie? Mě někdy ano. Zajímalo mě hlavně, když to bylo velmi zajímavé. Například nějaké dětské hračky. Řekněte mi, kdo by neměl rád interaktivní hračky. Interaktivní hračky jsou opravdu skvělé pro děti a dříve vůbec nebyly. A myslím, že právě díky informační technologií víme toho o mnoho více než předtím. Já jsem si to sama vyzkoušela. Zúčastnila jsem se jednoho průzkumu. Bylo to asi před jedním rokem. A bylo to opravdu perfektní. Toho v průzkumu se zúčastnili i můj bratr a moje maminka. A musím říct, že všichni byli překvapení. A taky bych ještě chtěla zdůraznit, že toho průzkumu se zúčastnilo celkem devadesát pět lidí. A bylo to jedno jestli to jsou ženy nebo muži.

Mobil, mé druhé já.

Nicméně ale jednalo se o to, že jsi na měsíc lidé vyzkoušeli, co je to žít bez informační technologie. A musím říct, že mnoha lidem to vadilo. Včetně mě. Celý měsíc jsem se musela obejít bez mobilu a vlastně úplně bez všeho na co jsem byla zvyklá. Takže mobil, počítač, notebook. Vůbec nic jsem už nemohla použít. A vůbec vlastně ani televizi, pračku či myčku, absolutně nic.

Technologie jsou všude.

Tohle ale nemohlo udělat celých devadesát pět lidí. Bylo to opravdu hrozné. A dva tři dny se to dalo vydržet. Jen je potom už člověk měl abstinenční příznaky, protože chtěl dělat něco, na co byl obvykle zvyklý Bylo to docela složité. Nicméně ale jsem se ujistila, že informační technologie jsou pro nás důležité. Anebo jsme na nich závislí? To je ale úplně jedno. Každý člověk je na něco zvyklý a každý člověk má své koníčky. A pokud někoho zajímá informační technologie, tak proč by se toho jen tak pro nic za nic vzdával. Já sama jsem si uvědomila, že jsem možná na informační technologii asi závislá. Není den, abych nepoužila mobil nebo notebook. Sice to mám i pracovní emaily, ale i tak. Bez mobilu bych vlastně ani nemohla být.

Posted in IT

Informační technologie


                Technika, která se zabývá tvorbou a zdokonalováním procesorů a také kontrolou, vyhledáváním, uchováváním a vytvářením dat. Tzv. IT je součástí Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), tento termín se používá pro výuku na moderních technologiích na školách.

Pracovní laptop

ICT

            Tento obor shrnuje dohromady všechny informační technologie, které se používají pro komunikaci a práci s informacemi.

                ICT vzniklo v době, kdy jednotlivé počítače mezi sebou začali komunikovat. Do té doby bylo známé jen IT. Do tohoto termínu se zahrnuje jak hardware, tak software počítače. Na dnešních školách předmět ICT (jindy také „informatika“) nahradil dřívější výpočetní techniky.

Monitor počítače            Software

            Jedná se o programové vybavení počítače, díky kterému na PC můžeme pracovat. Dělí se na operační systémy, které zajišťují jeho základní funkce spolu s aplikacemi.


·         Operační systém – Vytváří prostor pro ovládání počítače a prostředí pro jiné počítačové programy. Bez tohoto systému nemůže PC fungovat.
 

Hardware

Fyzické vybavení počítače, jako je např. monitor, myš, klávesnice, skříň a vše, co je uvnitř.


·         Procesor – Jedná se o nejdůležitější část počítače, kde se odehrává všechna práce a provádí předem naprogramované operace.


·         Základní deska – Je to deska, na kterou se připojují všechny ostatní části počítače, a poskytuje elektrické připojení.


·         Pevný disk – Na tento tzv. Hard disk se ukládají všechny soubory, fotky či videa z počítače (trvale, nebo dočasně). Data se na něj ukládají díky magnetickému systému.


·         Paměť – Zde se odehrávají všechny operace. Všechno, co právě teď vidíme na monitoru, má svůj základ v paměti. Dělí se na paměť ROM a RAM. Do žádné z ní nelze nic zapisovat, ukládají se do ní automaticky informace, které tam zůstanou po celou dobu, co je počítač zapnutý, po vypnutí se kompletně všechny informace vymažou.


Posted in IT

Jak se stát IT technikem

Počítačové technologie jsou den za dnem lepší a lepší a tento sektor se opravdu rychle rozvíjí. Chcete mít doma mladého počítačového technika? Co všechno je potřeba vědět? Jak mu pomoci a kam na školu? Musí mít každý IT technik vysokou školu?
notebook v práci

Tak především pokud máte doma malého milovníka počítačů, který jeví o tento obor zájem, nebraňte mu v používání počítače. Ano možná vám připadá, že sedí neustále doma, ale stejně jej donutíte akorát k tomu, aby se přesunul o několik metrů dál a pokračoval na mobilu. Dítěti můžete zajistit kroužek nebo hodiny s někým, kdo počítačům opravdu rozumí a naučí jej základům, na které může sám navazovat.
 

Střední školy

Střední školy v IT oboru jsou již dnes běžnou záležitostí. Jedná se o čtyřleté maturitní obory, zaměřené na grafiku, programování, servis počítačů, nebo software či hardware podporu. Tyto střední školy mladé zájemce o obor připraví jak na výkon základního povolání, ale také by je měly připravit na studium vysoké školy na tento obor navazující. Pokud se mladému dospělému nechce nadále studovat a stačí mu maturita, pak se nebojte. Vystačí si i s tím. Možná bude mít nižší peněžní ohodnocení než vystudování kolegové ale uplatní se stejně jako oni. Mnohdy i lépe. Schopných techniků, kteří svojí práci umí a rozumí jí, není zase tolik a zaměstnavatelé o ně stojí.
žena v práci u počítače

Vysoké školy

Pokud se po střední škole rozhodnete doplnit si vzdělání vysokou školou, pak máte v naší republice hned několik možností. Aplikovaná informatika či informatika se dají studovat hned na několika univerzitách i vysokých školách. Nabídka je jak ve veřejném školství, tak v tom soukromém. Vzhledem k široké nabídce studijních oborů si můžete vybírat, čemu konkrétně se chcete věnovat, každý obor má totiž trochu jinou akreditaci a tím pádem to chvíli chce, než najdete ten, co vám bude vyhovovat nejlépe.

Posted in IT