Informační technologie


                Technika, která se zabývá tvorbou a zdokonalováním procesorů a také kontrolou, vyhledáváním, uchováváním a vytvářením dat. Tzv. IT je součástí Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), tento termín se používá pro výuku na moderních technologiích na školách.

Pracovní laptop

ICT

            Tento obor shrnuje dohromady všechny informační technologie, které se používají pro komunikaci a práci s informacemi.

                ICT vzniklo v době, kdy jednotlivé počítače mezi sebou začali komunikovat. Do té doby bylo známé jen IT. Do tohoto termínu se zahrnuje jak hardware, tak software počítače. Na dnešních školách předmět ICT (jindy také „informatika“) nahradil dřívější výpočetní techniky.

Monitor počítače            Software

            Jedná se o programové vybavení počítače, díky kterému na PC můžeme pracovat. Dělí se na operační systémy, které zajišťují jeho základní funkce spolu s aplikacemi.


·         Operační systém – Vytváří prostor pro ovládání počítače a prostředí pro jiné počítačové programy. Bez tohoto systému nemůže PC fungovat.
 

Hardware

Fyzické vybavení počítače, jako je např. monitor, myš, klávesnice, skříň a vše, co je uvnitř.


·         Procesor – Jedná se o nejdůležitější část počítače, kde se odehrává všechna práce a provádí předem naprogramované operace.


·         Základní deska – Je to deska, na kterou se připojují všechny ostatní části počítače, a poskytuje elektrické připojení.


·         Pevný disk – Na tento tzv. Hard disk se ukládají všechny soubory, fotky či videa z počítače (trvale, nebo dočasně). Data se na něj ukládají díky magnetickému systému.


·         Paměť – Zde se odehrávají všechny operace. Všechno, co právě teď vidíme na monitoru, má svůj základ v paměti. Dělí se na paměť ROM a RAM. Do žádné z ní nelze nic zapisovat, ukládají se do ní automaticky informace, které tam zůstanou po celou dobu, co je počítač zapnutý, po vypnutí se kompletně všechny informace vymažou.


Posted in IT