Tábor pro malé i velké


Tábor pro malé i velké

jsou tím, co teprve dodá prázdninám tu potÅ™ebnou jiskru. Je to místo, kam jezdí dÄ›ti za skvÄ›lými zážitky a Äasto i netradiÄní zábavou. Letní tábory si umí získat dÄ›ti vÅ¡eho vÄ›ku. SkvÄ›le pÅ™ipravený program plný napínavých a dobrodružných her, neustálé soutěžení, hraní, pobyt v přírodÄ›, koupání, sportování a posezení u táborového ohnÄ› to je náplň dne, kde není sebemenší prostor na nudu. V rekreaÄním stÅ™edisku ÚSVIT ve VanovÄ› na VysoÄinÄ› můžou jedenáct dní táboÅ™it dÄ›ti s Rikitanem a užít si novou celotáborovou hru s putováním minulostí. Jedenáct dní s programem uÅ¡itým na míru vÅ¡em dÄ›tem od sedmi do Å¡estnácti.

Tábor plný dobrodružství a kamarádství

Prázdniny pÅ™ejí nejrůznÄ›jším aktivitám, ale také kamarádství. Mít kamarády na hraní, na koupání Äi na sportování je rozhodnÄ› lepší, než být o prázdninách sám. Letní tábory jsou ideálním místem pro vytváření nových přátelství i pro pokraÄování tÄ›ch minulých. Vydejte se v létÄ› za dobrodružstvím a kamarádstvím na ÄŒeskomoravskou vysoÄinu a zkuste si tábornický život s Rikitanem. Program má už perfektnÄ› pÅ™ipravený a jedno je jisté, nuda to rozhodnÄ› nebude.

Posted in Nezařazené