Byznys v rodině snižuje riziko krachu!

Až třicet procent podnikatelů žije v domácnosti s rodinnými příslušníky, se kterými přímo i podnikají. Většina z nich potom také provozuje svoji živnost právě v rámci jedné provozovny. V takových případech je pak dle průzkumů postiženo negativními událostmi jako je úpadek či exekuce necelé jedno procento z podnikajících.
Příčinou nízkého dopadu negativních událostí na takové podnikatele je nejčastěji samozřejmě vzájemná důvěra vybudovaná v rámci rodinných vztahů a samozřejmě také ochota pomoci rodinnému příslušníkovi v momentě, kdy se nesnáze blíží.
diskuse o kontraktu
U podnikatelů, kteří jedou čistě na vlastní triko a nemají u sebe oporu v podobě rodiny je častější, že se dostanou do problémů. Nejvíce jsou ohroženi pak ti, kteří mají v rodině více podnikatelů, kteří si podnikají tak zvaně na vlastní triko.
Samozřejmě nejčastějším případem společného byznysu je v rámci rodiny muž a žena, což se u nás týká více, než 210 000 živnostníků. V tomto případě je riziko negativního dopadu obtížných situací cca 0,83 %. Pokud podniká například otec a syn či dva bratři, riziko klesá ještě na 0,79 %. Nejméně riziková, i když nejméně častá, je pak varianta, kdy spolu podnikají dvě ženy, tam je riziko dle průzkumů odhadováno pouze na 0,76 %.
muž se sluchátky
Taková rodinná firma se tedy zdá býti ideálním modelem nejen v rámci živnostníků a jejich společné práce, ale i v rámci řízení většího či velkého podniku. Samozřejmě stále zde existuje riziko, kdy se v takovém případě nepodaří správně nastavit pravidla a může se pak právě rodina stát hrobem samotného podnikání, a kromě toho také idylických rodinných vztahů. Pokud takový byznys nakonec nevyjde, jde o problém, který se dotkne nejen příjmů jednoho z rodiny, ale všech.
Rozmýšlejte vždy dobře, s kým budete a s kým nebudete podnikat, a hlavně vždy myslete na zadní vrátka. Všeho však s mírou!

Posted in Nezařazené