Co je to off page SEO a jaký má účel

Každá firma byla založena především proto, aby svému majiteli či majitelům přinášela zisk. Ten by se měl pokud možno neustále zvyšovat, přičemž tempo jeho růstu by mělo být vyšší, než tempo růstu inflace.

 

K tomu je ale potřeba, abychom si jednak udrželi stávající zákazníky, a zároveň získávali stále nové. A to není zrovna lehký úkol, zvlášť když vezmeme v úvahu, že konkurence se snaží přesně o to samé. Navíc nemusíme vždy potenciální zákazníky svým produktem zaujmout.

 

burza4

 

Je tedy jasné, že je potřeba zvolit vhodnou marketingovou strategii. Ta se obvykle sestává z jedné či více metod propagace. Tou nejznámější, tedy mezi širokou veřejností, je samozřejmě především reklama, hlavně tedy ta televizní. Avšak není ani zdaleka jediná.

 

Velmi využívaná je také optimalizace webové stránky pro vyhledávače, známá pod zkratkou SEO. Cílem zde je upravit webovou stránku firmy tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na některém z předních míst. Tím se zvýší návštěvnost webu, a vzhledem k tomu, že každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem, zvýší se nakonec i objem prodeje a tím i celkový zisk.

 

Tato metodika se obvykle rozděluje na on page a off page SEO. Podobně jako zkratka samotná, i tyto termíny pochází z angličtiny. Jednoduše řečeno, on page znamená úpravy, které probíhají přímo na webu firmy, off page zase probíhá mimo daný web.

 

seo2

 

Do této druhé kategorie řadíme činnosti, jako je například analýza klíčových slov a podobné techniky, a především pak podpůrné články. Ty mají za cíl přesvědčit internetové vyhledávače, že se skutečně jedná o relevantní odkaz, který si zaslouží být v seznamu výsledků nahoře.

 

K tomu, aby tato metodika správně fungovala a byla stoprocentně účinná, jsou nutné obě části. Jakkoliv se mohou procesy, které probíhají mimo daný web, zdát zbytečné, i ony mají svůj účel, kterým přispívají k celkovému výsledku. Rozhodně se je tedy nevyplatí opomíjet.

4.2/5 - (5 votes)
Posted in Web