Informační technologie


                Technika, která se zabývá tvorbou a zdokonalováním procesorů a také kontrolou, vyhledáváním, uchováváním a vytvářením dat. Tzv. IT je součástí Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), tento termín se používá pro výuku na moderních technologiích na školách.

Pracovní laptop

ICT

            Tento obor shrnuje dohromady všechny informační technologie, které se používají pro komunikaci a práci s informacemi.

                ICT vzniklo v době, kdy jednotlivé počítače mezi sebou začali komunikovat. Do té doby bylo známé jen IT. Do tohoto termínu se zahrnuje jak hardware, tak software počítače. Na dnešních školách předmět ICT (jindy také „informatika“) nahradil dřívější výpočetní techniky.

Monitor počítače            Software

            Jedná se o programové vybavení počítače, díky kterému na PC můžeme pracovat. Dělí se na operační systémy, které zajišťují jeho základní funkce spolu s aplikacemi.


·         Operační systém – Vytváří prostor pro ovládání počítače a prostředí pro jiné počítačové programy. Bez tohoto systému nemůže PC fungovat.
 

Hardware

Fyzické vybavení počítače, jako je např. monitor, myš, klávesnice, skříň a vše, co je uvnitř.


·         Procesor – Jedná se o nejdůležitější část počítače, kde se odehrává všechna práce a provádí předem naprogramované operace.


·         Základní deska – Je to deska, na kterou se připojují všechny ostatní části počítače, a poskytuje elektrické připojení.


·         Pevný disk – Na tento tzv. Hard disk se ukládají všechny soubory, fotky či videa z počítače (trvale, nebo dočasně). Data se na něj ukládají díky magnetickému systému.


·         Paměť – Zde se odehrávají všechny operace. Všechno, co právě teď vidíme na monitoru, má svůj základ v paměti. Dělí se na paměť ROM a RAM. Do žádné z ní nelze nic zapisovat, ukládají se do ní automaticky informace, které tam zůstanou po celou dobu, co je počítač zapnutý, po vypnutí se kompletně všechny informace vymažou.


Posted in IT

Jak se stát IT technikem

Počítačové technologie jsou den za dnem lepší a lepší a tento sektor se opravdu rychle rozvíjí. Chcete mít doma mladého počítačového technika? Co všechno je potřeba vědět? Jak mu pomoci a kam na školu? Musí mít každý IT technik vysokou školu?
notebook v práci

Tak především pokud máte doma malého milovníka počítačů, který jeví o tento obor zájem, nebraňte mu v používání počítače. Ano možná vám připadá, že sedí neustále doma, ale stejně jej donutíte akorát k tomu, aby se přesunul o několik metrů dál a pokračoval na mobilu. Dítěti můžete zajistit kroužek nebo hodiny s někým, kdo počítačům opravdu rozumí a naučí jej základům, na které může sám navazovat.
 

Střední školy

Střední školy v IT oboru jsou již dnes běžnou záležitostí. Jedná se o čtyřleté maturitní obory, zaměřené na grafiku, programování, servis počítačů, nebo software či hardware podporu. Tyto střední školy mladé zájemce o obor připraví jak na výkon základního povolání, ale také by je měly připravit na studium vysoké školy na tento obor navazující. Pokud se mladému dospělému nechce nadále studovat a stačí mu maturita, pak se nebojte. Vystačí si i s tím. Možná bude mít nižší peněžní ohodnocení než vystudování kolegové ale uplatní se stejně jako oni. Mnohdy i lépe. Schopných techniků, kteří svojí práci umí a rozumí jí, není zase tolik a zaměstnavatelé o ně stojí.
žena v práci u počítače

Vysoké školy

Pokud se po střední škole rozhodnete doplnit si vzdělání vysokou školou, pak máte v naší republice hned několik možností. Aplikovaná informatika či informatika se dají studovat hned na několika univerzitách i vysokých školách. Nabídka je jak ve veřejném školství, tak v tom soukromém. Vzhledem k široké nabídce studijních oborů si můžete vybírat, čemu konkrétně se chcete věnovat, každý obor má totiž trochu jinou akreditaci a tím pádem to chvíli chce, než najdete ten, co vám bude vyhovovat nejlépe.

Posted in IT